Zwin

Het Zwin was vroeger de zeearm die Brugge met de Noordzee verbond. In die tijd was het Zwin zo'n 6 kilometer breed.

Tegenwoordig is het een smalle geul die tot ver in het binnenland stroomt. Het gebied is omringd door een landinwaarts gelegen dijk om overstromingen te voorkomen.

Bij eb is de geul over te steken.

Het gebied rondom het Zwin is een natuurgebied.

Bijzonder is dat grenspaal 369 in zijn geheel op Nederlands grondgebied staat. Dit in verband met de sterke stroom die anders de paal kan wegspoelen. Momenteel is 't Zwin een groot natuurgebied.  In het Belgische deel van het Zwin is een Natuurcentrum, dit is vooral per fiets goed bereikbaar.  http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/zwin/Pages/default.aspx